SAFE-SI, varna raba interneta

cobiss.si

Splosni podatki

Pravilniki

 
Pravilniki

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letniosnovni šoli

Pravilnik o določitvi kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano

Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano

Lestvica, ki je podlaga za ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane prehrane

Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku  za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje  šole v naravi

Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole I Murska Sobota

Predlog za pridobitev statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma statusa perspektivnega športnika

Pravilnik o šolski prehrani v šolskem letu 2010/2011

Zakon o šolski prehrani

Obrazec za prijavo na šolsko prehrano

PREPOVED KAJENJA

 
Zadnje novice

Prenovljena spletna stran je dosegljiva in je še trenutno v fazi izdelave.

Prispevki in zadnje novice zaenkrat še niso vidne.

Najdete jo tukaj!

Spoštovani!

Zaradi nepredvidene okvare in posledičnega sesutja spletne strani, ki se je pojavila ob posodobitvi sistema, niso več dostopni meniji. Zaradi tega zaenkrat objavljamo najnujnejše povezave, ki so neposredno potrebne za delo učencev in dostop do vsakdanjih potrebnih informacij.

Vzporedno bo tekla tudi obnovitev spletne strani.

Prosimo za razumevanje!

Hvala!

¨Administrator

Najnujnejše povezave:

Urniki
Razpored pisnih testov
Domače branje Spletne učilnice

Gradiva za matematiko in zgodovino:

Navodila za izdelavo seminarske naloge

Kako izdelam plakat

Navajanje literature

Jedilnik za mesec november

Seznam najnujnejših povezav se bo dopolnjeval.

 

 

 

 

 

 
Zadnje novice
NOČ ČAROVNIC V 1. RAZREDU OPB
Prvi razredi podaljšanega bivanja so se v četrtek oblekli v čarovnice in čarovnike (najmlajše čarovnice daleč naokoli),  na hodniku pa smo priredili zabavo s plesom. Imeli smo kotičke, v katerih so učiteljice OPB lakirale čarovniške nohte in risale pajke ter pajkove mreže po obrazu.
Učenci so plesali, se družili,...
1. razredi OPB
 
Zadnje novice

Okrnjeno delovanje spletne strani

Zaradi posodobitev strežnikov s strani ponudnika internetnih storitev, na spletni strani niso vidni meniji.

Hvala za razumevanje!